Plan de citire a Bibliei

Leviticul 27
Marcu 10:13-34
Leviticul 27
Marcu 10:13-34