Plan de citire a Bibliei

Leviticul 21
Marcu 6:30-56
Leviticul 21
Marcu 6:30-56