Plan de citire a Bibliei

Leviticul 19
Marcu 5:21-43
Leviticul 19
Marcu 5:21-43