Plan de citire a Bibliei

Leviticul 13
Marcu 3:13-19
Leviticul 13
Marcu 3:13-19